Moje PPK

Pracownicze plany kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program, który pozwala na długoterminowe oszczędzanie środków z możliwością wykorzystania ich w późniejszym czasie, po osiągnięciu 60-tego roku życia jako dodatkowe źródło emerytury z możliwością wcześniejszych wypłat w wyjątkowych sytuacjach.

ZAPYTAJ O OFRTĘ

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Przystępując do programu oszczędzania PPK otrzymuje się dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w postaci wpłaty powitalnej 250 zł oraz coroczny dodatek od Państwa wynoszący 240 zł rocznie. W skład wpłaty na PPK wchodzą także środki pochodzące zarówno od pracownika jak i dodatkowe, minimum 1,5% kwoty wynagrodzenia netto od pracodawcy, przelewane docelowo na indywidualne konto PPK.  Każdy pracodawca ma obowiązek wdrożenie w firmie programu PPK, mającą na celu przystąpienie pracowników do PPK. Jeśli pracownik nie zdecyduje się na uczestnictwo, powinien złożyć stosowną rezygnację u pracodawcy. Wszelkie środki są prywatne, a przystąpienie do programu dobrowolne. System został powołany ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Od stycznia 2021 już każda firma zatrudniająca poniżej 20 osób oraz instytucje publiczne bez względu na ilość pracowników, powinny wdrożyć pracownicze plany kapitałowe jako system dodatkowego oszczędzania w ramach polskiego systemu emerytalnego. Pracodawca winien zawrzeć umowę o prowadzenie z wybraną instytucją finansową w imieniu i na rzecz pracowników.

PPK – kto może skorzystać ?

Skorzystać może każdy kto ukończył 18 lat i podjął się pracy opłacając składki ZUS. Osoby w wieku 18 – 55 lat automatycznie przystępują do programu oszczędzania PPK, natomiast w przedziale wieku 55-70 lat mogą dobrowolnie przystąpić po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.  Zatrudnieni na umowę o pracę, umowę agencyjną czy umowę zlecenie (jeśli płacone są składki ZUS) jak i członkowie rolniczych spółdzielni, rad nadzorczych i osoby wykonujące pracę nakładczą mają prawo do przystąpienia do PPK.
mojeppk wiek przystąpienia 18 - 55

18-55 lat

Osoby w wieku 18 – 55 lat zapisywani są automatycznie do pracowniczych planów kapitałowych.

mojeppk wiek przystąpienia 55 - 70

55-70 lat

Pracownicy w wieku 55 – 70 lat mają prawo uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych
Mogą dobrowolnie przystąpić składając u pracodawcy wniosek o przystąpienie.

PPK – czy warto ?

Pytanie, które pierwsze przychodzi na myśl, mimo, że krótkie, wymaga długiej odpowiedzi.
Czy warto przystępować do PPK ?

Aby na nie odpowiedzieć należy przybliżyć mocne i słabe strony programu. Pewnym jest, że plan pozwoli na zgromadzenie środków, które zostaną wykorzystane po przejściu na emeryturę. Można z nich skorzystać planując wcześniejszy zakup mieszkania, domu, poświęcając środki na edukację lub problemy zdrowotne.

PPK kalkulator online !

Sprawdź samodzielnie jako może wyglądać Twoja emerytura w pracowniczych planach kapitałowych. Przygotuj swoją kalkulację PPK i przekonaj się o ile więcej możesz zyskać odkładając te same pieniądze. Kalkulator online na stronie mojeppk.pl – oficjalnego portalu programu.
KALKULATOR

PPK – prywatne pieniądze!

Zgodnie z ustawą środki gromadzone w PPK są Twoją indywidualną własnością. Otrzymasz indywidualne konto PPK w wybranym towarzystwie zarządzającym. Masz pełny dostęp i kontrolę nad wpłaconymi do PPK środkami. Możesz decydować w jaki sposób Twoje pieniądze mają być inwestowane, poprzez system wybierzesz bezpieczny lub bardziej agresywny sposób inwestycji. Zgromadzone środki PPK będziesz mógł w każdej chwili wycofać zgodnie z zasadami, lub bezstratnie w razie przypadków opisanych poniżej.

PPK. Gwarancja własności wpłaconych środków.

PPK – wypłaty i rezygnacja.

Kiedy i jak korzystamy z oszczędności?

Motywujący jest fakt, że to Ty decydujesz kiedy wypłacasz środki z PPK. Możesz to zrobić w każdej chwili lecz jeżeli zrobisz to przed 60 rokiem życia, poniesiesz określone koszty. Ważne jest określenie celu oszczędzania i konsekwentne do niego dążenie. Oczywiście zdarzają się sytuacje w których musisz wypłacić środki PPK np. poważne zachorowanie lub zakup nieruchomości. Wszystkie zasady opisane są poniżej.

Wypłata z PPK przed 60 rokiem życia.

Pracownik ma dostęp do wpłaconych do PPK środków. Bezkosztowo może wypłacić pieniądze w razie poważnego zachorowania lub zakupu nieruchomości. Może je również wypłacać na dowolny cel, z potrąceniem części wpłat od pracodawcy oraz wszystkich wpłat z Funduszu pracy.

Wypłata z PPK po 60 roku życia. 

Pracownik zachowuje prawo do wypłaty całości środków (także pochodzących z Funduszu Pracy)

Zawarcie umowy PPK za naszym pośrednictwem.

PPK. Zaufani partnerzy