Ubezpieczenia majątkowe

Czy wiesz co masz w polisie ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Większość Polaków nie jest świadoma ryzyk od jakich jest ubezpieczona nieruchomość i czy poziom ochrony jest wystarczający. Czy słyszałeś kiedyś o takich pojęciach jak „rażące niedbalstwo” ? Czy Twój dom jest chroniony od wszystkich ryzyk czy tylko od ryzyk nazwanych ?

Nie musisz się na tym znać. Podczas krótkiej rozmowy nasz doradca zbada realne potrzeby ubezpieczeniowe i w oparciu o te fakty przygotuje najlepszą ofertę chroniącą Twój dom lub mieszkanie od wszystkich ryzyk.

Umów się z doradcą

Ubezpieczenia majątkowe

Czy masz odpowiednio dobrane ubezpieczenia majątku?

Ubezpieczenie komunikacyjne to specyficzne ubezpieczenie pojazdów, w którym każdy szczegół ma znaczenie. Począwszy od odpowiednio dobranej sumy ubezpieczenia po zakres assistance. Autocasco  powinno chronić na zasadzie allrisk czyli od wszystkich ryzyk. Czy jesteś chroniony od utraty zniżek w razie szkody ? Czy suma ubezpieczenia nie redukuje się po szkodzie ? Na pewno masz pełny wariant ubezpieczenia, który pozwoli na likwidację szkody w autoryzowanym serwisie?

Umów się z doradcą

52 %

Polaków posiada niedoszacowaną wartość pojazdu w ubezpieczeniu AC.

69 %

Tyle procent polaków nie posiada odpowiedniego OC w życiu prywatnym chroniącym w razie szkody na osobie lub mieniu

80 %

Polis ubezpieczenia mieszkań w Polsce w blokach ma ubezpieczony tylko „mury” od zdarzeń losowych.

30 dni

To maksymalny czas wypłaty świadczenia z polisy ubezpieczeniowej. 

Co oferujemy?

Zaufani partnerzy

Warta ubezpieczenia logo
pr
PZU ŻYCIE